Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:42:04
+00:31:34
4432 1232
K30 : 494
176 / 232
-00:32:01
+00:25:30
01:10:52
-00:35:42
+00:41:15
7757 1781
344 / 361
-00:10:56
+00:41:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii