Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:16
-00:44:18
+00:32:39
6045 962
102 / 141
-00:36:52
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii