Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:05
-00:46:29
+00:30:28
5442 4699
165 / 247
-00:23:52
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii