Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:29
-00:42:05
+00:34:52
6643 5425
253 / 336
-00:34:20
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii