Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:36
-00:38:58
+00:37:59
7290 5770
78 / 97
-00:26:02
+00:32:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii