Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:26
-00:53:08
+00:23:49
3021 2806
27 / 67
-00:34:13
+00:13:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii