Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:06
-00:53:28
+00:23:29
2902 2697
114 / 350
-00:35:04
+00:14:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii