Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:26
-00:32:08
+00:44:49
8076 6120
292 / 309
-00:17:23
+00:38:55
01:02:46
-00:45:29
+00:32:53
4493 3829
183 / 260
-00:26:20
+00:24:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii