Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:49
-00:42:45
+00:34:12
6464 1138
242 / 336
-00:35:00
+00:27:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii