Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:33
-00:41:01
+00:35:56
6888 1338
101 / 127
-00:13:21
+00:27:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii