Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:04
-00:44:30
+00:32:27
5990 5045
220 / 336
-00:36:45
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii