Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:04
-00:50:30
+00:26:27
3969 366
147 / 350
-00:32:06
+00:17:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii