Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:49
-00:40:33
+00:32:28
5680 1525
K30 : 740
247 / 355
-00:22:43
+00:30:03
01:03:27
-00:43:07
+00:33:50
6361 1098
285 / 389
-00:21:55
+00:33:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii