Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:45:25
+00:31:32
5761 860
97 / 141
-00:37:59
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii