Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:57
-00:32:37
+00:44:20
8050 6112
132 / 141
-00:25:11
+00:39:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii