Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:59
-00:32:50
+00:33:03
7750 1608
272 / 333
-00:20:47
+00:30:14
01:12:13
-00:34:21
+00:42:36
7908 1857
233 / 247
-00:11:44
+00:38:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii