Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:03
-00:31:31
+00:45:26
8117 1980
90 / 97
-00:18:35
+00:39:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii