Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:59
-00:43:35
+00:33:22
6239 1042
232 / 336
-00:35:50
+00:26:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii