Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:40
-00:39:54
+00:37:03
7108 1441
80 / 98
-00:24:37
+00:26:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii