Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:14
-01:01:20
+00:15:37
607 580
15 / 336
-00:53:35
+00:08:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii