Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:50
-00:34:59
+00:30:54
7038 5736
117 / 144
-00:20:46
+00:27:48
01:15:30
-00:31:04
+00:45:53
8152 6157
109 / 112
-00:07:00
+00:37:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii