Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:50
-01:00:44
+00:16:13
709 677
32 / 247
-00:38:07
+00:12:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii