Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:53
-00:37:41
+00:39:16
7499 5860
293 / 336
-00:29:56
+00:32:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii