Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:39
-00:44:55
+00:32:02
5891 4984
217 / 336
-00:37:10
+00:25:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii