Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:45:13
-01:01:21
+00:15:36
606 27
30 / 247
-00:38:44
+00:11:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii