Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:44
-00:35:50
+00:41:07
7744 1773
229 / 247
-00:13:13
+00:37:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii