Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:11
-00:42:34
+00:34:42
9169 6699
80 / 102
-00:15:15
+00:26:36
00:59:30
-00:47:04
+00:29:53
5217 4545
54 / 114
-00:23:58
+00:20:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii