Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:42:04
+00:35:12
9338 2579
356 / 476
-00:32:15
+00:32:31
01:05:36
-00:30:13
+00:35:40
8428 1952
297 / 333
-00:18:10
+00:32:51
01:06:33
-00:40:01
+00:36:56
7088 1433
214 / 247
-00:17:24
+00:33:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii