Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:27
-00:36:18
+00:40:58
10854 7363
432 / 476
-00:26:29
+00:38:17
01:07:49
-00:38:45
+00:38:12
7335 5789
217 / 247
-00:16:08
+00:34:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii