Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:24
-00:43:10
+00:33:47
6347 1090
54 / 67
-00:24:15
+00:23:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii