Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:59
-00:39:35
+00:37:22
7157 1464
275 / 336
-00:31:50
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii