Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:49
-00:17:45
+00:59:12
8461 2170
25 / 25
+00:47:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii