Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:04
-00:38:30
+00:38:27
7368 5801
21 / 25
-00:20:45
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii