Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:54
-00:56:40
+00:20:17
1794 1698
64 / 247
-00:34:03
+00:16:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii