Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:54
-01:05:40
+00:11:17
167 157
11 / 247
-00:43:03
+00:07:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii