Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:22
-01:05:12
+00:11:45
194 183
13 / 247
-00:42:35
+00:07:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii