Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:42:09
+00:38:47
7862 2500
80 / 91
-00:12:49
+00:29:42
01:11:03
-00:35:31
+00:41:26
7780 1795
127 / 141
-00:28:05
+00:36:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii