Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:00
-00:40:45
+00:36:31
9785 2837
85 / 102
-00:13:26
+00:28:25
01:15:29
-00:31:05
+00:45:52
8151 1995
103 / 114
-00:07:59
+00:36:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii