Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:39
-01:04:06
+00:13:10
345 329
11 / 183
-00:44:13
+00:10:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii