Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:18
-00:59:36
+00:21:20
2258 2069
22 / 100
-00:33:42
+00:09:04
00:51:50
-00:54:55
+00:22:21
3292 3004
30 / 134
-00:30:42
+00:15:45
00:53:38
-00:42:11
+00:23:42
3928 3590
45 / 111
-00:25:36
+00:18:25
00:55:56
-00:50:38
+00:26:19
3927 3569
60 / 130
-00:23:20
+00:18:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii