Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:46
-00:43:48
+00:33:09
6184 5166
190 / 247
-00:21:11
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii