Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:53
-00:27:56
+00:37:57
8866 2197
365 / 403
-00:16:49
+00:32:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii