Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:52
-00:51:53
+00:25:23
4800 616
28 / 84
-00:42:06
+00:13:01
00:53:04
-00:42:45
+00:23:08
3669 288
31 / 106
-00:28:35
+00:13:56
00:55:15
-00:51:19
+00:25:38
3690 314
32 / 98
-00:36:02
+00:15:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii