Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:08
-00:31:37
+00:45:39
11462 7571
521 / 534
-00:09:29
+00:38:58
01:06:18
-00:29:31
+00:36:22
8548 6533
389 / 436
-00:27:34
+00:32:32
01:16:53
-00:29:41
+00:47:16
8232 6197
339 / 350
-00:11:17
+00:38:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii