Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:29
-00:35:46
+00:42:36
5875 1217
73 / 86
-00:20:40
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii