Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:48
-00:42:57
+00:34:19
9034 2404
92 / 111
-00:15:40
+00:25:46
00:30:54
-00:18:24
+00:13:22
627 627
5 / 9
-00:12:38
+00:05:15
01:04:34
-00:31:15
+00:34:38
8176 1819
84 / 100
-00:16:56
+00:27:19
01:11:49
-00:34:45
+00:42:12
7865 1839
97 / 107
-00:22:44
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii