Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:41
-00:40:04
+00:37:12
9976 7031
385 / 476
-00:30:15
+00:34:31
01:09:35
-00:26:14
+00:39:39
9095 6752
317 / 333
-00:14:11
+00:36:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii