Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:35
-00:46:59
+00:29:58
5263 4577
29 / 46
-00:21:55
+00:19:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii