Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:23
-00:14:26
+00:51:27
9715 2726
426 / 427
-00:01:03
+00:44:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii