Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:22
-00:35:27
+00:30:26
6879 1232
11 / 20
-00:26:38
+00:21:40
01:04:20
-00:42:14
+00:34:43
6601 1199
19 / 25
-00:24:29
+00:22:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii